Uslovi korištenja

USLOVI KORIŠTENJA

https://civitasonlineucionica.ba

Uvod

Molimo Vas da pažjivo pročitate Uslove korištenja prije nego što pristupite https://civitasonlineucionica.ba CIVITAS edukativnoj e-platformi (u daljem tekstu „e-platforma“). Korištenjem e-platforme ili pristupanjem istoj potvrđujete da se slažete sa ovim Uslovima korištenja, koji se mogu povremeno mijenjati, kako je predviđeno u daljnjem tekstu. Ukoliko se ne slažete sa ovim Uslovima korištenja, molim vas da ne pristupate i ne koristite CIVITAS e-platformu.

Uslovi korištenja postaju važeći od 17.09.2020. godine.

Intelektualna svojina

Web, svi kodovi, tekstovi, softver, skripte, grafika, fajlovi, fotografije, slike, logotipi, video sadržaj

(u daljem tekstu “sadržaj”) koji se nalazi na ovoj e-platformi u potpunosti su u vlasništvu

Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS.

Nedozvoljenom upotrebom bilo kojeg sadržaja sa e-platforme kršite Zakone o autorskim i srodnim pravima i druge zakonske i/ili podzakonske akte iz oblasti intelektualne svojine.

Ako smatrate da neki od sadržaja na e-platformi krši prava trećeg lica, molim Vas kontaktirajte CIVITAS na slijedeći e-mail: info@civitas.ba

Pristup i upotreba https://civitasonlineucionica.ba 

Pristupanjem našoj e-platfomi i njenom sadržaju, slažete se da podliježete relevatnim zakonima Bosne i Hercegovine i njenih entiteta, što uključuje i Zakon o autorskim i srodnim pravima.

Nije dozvoljeno neovlašteno korištenje, kopiranje, distribucija, kreiranje izvedenih radova, javno izlaganje, objavljivanje ili korištenje na drugi način sadržaja e-platforme, za bilo koju svrhu, bez pisanog pristanka CIVITAS-a.

Strogo je zabranjeno:

 • a) Otklanjanje, izmjena i/ili izobličavanje zaštitnih znakova/logotipa ili drugih vlasničkih prava koji se nalaze na web-u

 • b) Onesposobljavanje ili ometanje sigurnosnih postavki na našem Web-u, uključujući ali ne
  ograničavajući se na bilo koje postavke koje spriječavaju ili ograničavaju kopiranje bilo koje sadržaja ili nameću ograničenja u vezi korištenja Web-a ili sadržaja Web-a.

 • c) Upotreba automatske naprave (npr. Robot ili “Spider”) ili manuelno kopiranje ili
  “izvlačenje” informacija (“scrape”) sa našeg Weba ili sadržaja Web-a, za bilo koju svrhu bez pismene dozvole CIVITAS-a

 • d) Prikupljanje bilo kakvih ličnih podataka sa Web-a, uključujući ali ne ograničavajući se na korisničko ime, šifre, e-mail adrese.

 • e) Ometanje nesmetanog rada web stranice, na način da se oslabi, preoptereti ili onemogući rad web stranice.

 • f) Podsticanje ponašanja kojima se krše državni i/ili entitetski zakoni, bilo krivični ili građanski,
  ili korištenje identiteta drugog korisnika, pravnog ili fizičkog lica bez odobrenja itd.

 • g) Svaka vrsta ponašanja koja ograničava i narušava bilo kojem korisniku upotrebu naše web stranice

Web stranice trećih lica 

Naša e-platforma može vas povezati sa drugim web stranicama na Internetu, ili na bilo koji drugi način se referirati na informacije, dokumente, softvere, materijale i/ili usluge koje pružaju treća lica. Pomenute web stranice mogu sadržavati informacije ili materijale koje neke osobe mogu smatrati nepriličnim ili uvredljivim. Te web stranice i njihovi vlasnici nisu pod našom kontrolom, i na ovaj način vi potvrđujete da https://civitasonlineucionica.ba e-platforma nije odgovorna za tačnost, legalnost, pristojnost ili bilo koji drugi aspekt sadržaja na tim stranicama, niti smo odgovorni za greške i propuste vezane za njihovu web stranicu i/ili proizvode i usluge koje pružaju. Uključivanje tih linkova ili reference ne podrazumijeva podržavanje tih web stranica od strane CIVITASa, niti pružamo bilo kakvu vrstu garancije.

Naknada štete/obeštećenje

 Prihvatanjem ovih Uslova korištenja se u potpunosti slažete da nećete držati odgovornim za naknadu štete, e-platofmu civitasonlineucionica.ba, njene zastupnike i uposlenike, za bilo kakve tvrdnje, obaveze, gubitke, štete, troškove (uključujući troškove advokata) koji su proizašli iz:

 • • vašeg pristupa našoj e-platformi;
 • • bilo kojeg stvarnog ili navodnog kršenja ovih Uslova korištenja;
 • • bilo kojeg stvarnog ili navodnog kršenja garancije, reprezentacije ili ugovora kojim ste    se obavezali prema nama;
 • • vaših djela i grešaka;

U potpunosti se slažete i pristajte da sarađujete sa www.civitasonlineučionica.ba u slučaju istrage osobe ili aktivnosti, kojima se krše ovi Uslovi korištenja.

Izmjene Uslova korištenja 

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS zadržava pravo da u bilo koje vrijeme izmijeni, neke ili sve dijelove e-platforme, bez prethodne najave. Pored toga, CIVITAS zadržava pravo modifikovanja ovih uslova korištenja, u bilo koje vrijeme. Promjenjeni uslovi stupaju na snagu postavljanjem izmjena na e-platformi sa datumom posljednje modifikacije. Odgovorni ste za čitanje i razumjevanje ovih Uslova korištenja, prije korištenja e-platforme. Korištenje e-platforme nakon objavljanje modifikacije, podrazumijeva vaš pristanak na nove Uslove korištenja.

Nadležno pravo
Sve rasprave i sporovi koji su prouzrokovani ovim Uslovima korištenja podliježu zakonima Bosne i Hercegovine i njenih entiteta.

Last modified: Friday, 18 September 2020, 10:43 AM