Obuka za suđenje "Projekt (Ja) građanin" online takmičenja/natjecanja

Program obuke za suce i sutkinje "Projekt građanin/Ja građanin" online takmičenja/natjecanja čine instruktivne sesije - predavanja, vježbe za rad u timu i zadaci za individualni rad. Teme i koncepti koje istražujemo organizirani su u tri tematske cjeline. Prva se tiče javne politike, druga digitalnog portfolija praktične nastave, a treća pravila online takmičenja/natjecanja. Nakon ukupno 20 sati efektivnog rada - obuke, polaznice i polaznici će pristupiti završnoj provjeri naučenog - online testu.