Online obuke: Građansko obrazovanje u inkluzivnoj učionici

Poštovani učesnici/ce,

 Čestitam vam na odvažnosti da pohađate virtualni model obuke koji je, nažalost, u našoj zemlji nedovoljno rasprostranjen i za mnoge predstavlja novitet, iako je mnogo pristupačniji, ekonomičniji i fleksibilniji od tradicionalnih modela.

 Ukupno trajanje svake od četiri online obuke koje smo pripremili je 30 kontakt sati, što uključuje teorijsko-metodičke instrukcije (predavanja), aplikativne vježbe i individualni rad, pismenu provjeru znanja, te izradu praktikum portfolija.

 Važno je istaći da inkluzivno obrazovanje nije primarno područje rada Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava “CIVITAS” i da više iskustva i stručnosti u svojim redovima sigurno imaju brojne domaće i međunarodne organizacije koje se uže-stručno bave samom inkluzijom, odnosno inkluzijom u obrazovanju. Međutim, smatramo i da je inkluzivno obrazovanje neodvojiv element demokratske kulture škola i zajednica za koje se zalažemo, a uprkos zakonskoj regulativi i čestim polemikama na ovu temu, praktična primjena inkluzivnih praksi još uvijek nije zaživjela u velikom broju naših škola i učionica. Činjenica je da bi nastava građanskog obrazovanja - nastava iz oblasti demokratije i ljudskih prava, po svom nazivu, sadržaju, metodologiji, ciljevima i ishodima učenja, bila najprirodniji nosilac pozitivnih promjena usmjerenih na redovnu primjenu inkluzivnih praksi u našim školama.

 To nas je i inspirisalo da okupimo multidisciplinarni tim stručnjaka - metodičara, pedagoga, defektologa, zatim nastavnika praktičara i međunarodnih konsultanata, koji su dvije godine radili na inoviranju postojećih udžbenika za učenike, priručnika za nastavnike, te na razvoju programa stručnog usavršavanja obrazovnih radnika za uspješnu i inkluzivnu primjenu ovih učila u nastavi. Uradili smo to s namjerom da vama nastavnicima, pedagozima i asistentima u nastavi pomognemo da uspješnije koncipirate i realizirate nastavu građanskog obrazovanja u inkluzivnoj učionici, prilagođenu individualnim potrebama i mogućnostima svakog učenika/učenice.

Želimo vam mnogo uspjeha u radu!

Sandra Sladaković,
izvršna direktorica CIVITASa

Obukama možete pristupiti putem ovih linkova:

Last modified: Tuesday, 31 August 2021, 4:51 PM