"Projekt građanin" specijalistička edukacija - Goražde 2024

Ovaj e-kolegij prati specijalističku edukaciju za suđenje "Projekt građanin" online takmičenja s digitalnim portfolijem praktične nastave, koja će se za sve suce i sutkinje, nastavnike i nastavnice, koji/e rade prema nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku održati u Goraždu u periodu od 16.01. do 17.01.2024. 

"Projekt građanin" specijalistička edukacija - II ciklus obuka

Poštovane i poštovani, dobrodošli u naš e-kolegij specijalističke edukacije za "Projekt građanin" suce i sutkinje, koji/koje će suditi online takmičenja/natjecanja s digitalnim portfolijem praktične nastave. 

Ova edukacija ima 3 tematske cjeline: 

  • Tc1: Problemski zadatak praktične nastave i Javna politika
  • Tc2: Dijelovi i cjeline digitalnog portfolija
  • Tc3: Suđenje online takmičenja / natjecanja

Sadržaj svake cjeline organiziran je tako da vam se daje sadržaj za čitanje i učenje, neki radni zadatak kojem ćete pristupiti individualno ili radeći u manjim timovima i na kraju, sadržaj koji čini proširenu i dodatnu literaturu, a na koji se možete vratiti i nakon ove obuke. 

Pogledajte pregled naših zadataka na linku ispod: 

https://prezi.com/view/SbFyaSmvyWAC3MFmUe4n/

Obuka za suđenje "Projekt (Ja) građanin" online takmičenja/natjecanja

Program obuke za suce i sutkinje "Projekt građanin/Ja građanin" online takmičenja/natjecanja čine instruktivne sesije - predavanja, vježbe za rad u timu i zadaci za individualni rad. Teme i koncepti koje istražujemo organizirani su u tri tematske cjeline. Prva se tiče javne politike, druga digitalnog portfolija praktične nastave, a treća pravila online takmičenja/natjecanja. Nakon ukupno 20 sati efektivnog rada - obuke, polaznice i polaznici će pristupiti završnoj provjeri naučenog - online testu.